Skip to main content

Janiszewski simptom

(AE Yanishevskiy; syn refleks bulldoga .. ) refleks oralnog automatizma: lokalno kompresiranje čeljusti kada se stimulira s lopatom tvrdog nepca.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.