Skip to main content

Wilson otmica

(FN Wilson, 1890-1952, američki kardiolog ;. syn Wilson vodi) ' glavni sustav elektrokardiograma snimljeni pri kojoj je razlika potencijala između „aktivan” elektroda nalazi na jednom od krakova, ili na određenom dijelu prsa, i kombinirani "nula" el ktrodom tri grana koja se primjenjuje na desne i lijeve ruke i lijeve noge. 1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.