Skip to main content

Vodovozova blepharostat

(AM Vodovozov moderni sovjetski oftalmolog ..) alat za širenje dobi u očne operacije, dizajn alat koji eliminira pritisak na očne jabučice; izrađen je od legure titana.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.