Skip to main content

Turnerovskaya atrofija

(d, J. Turner) atrofiju mišića u prijeloma Kosti, uzrokovane refleksnim efektima iz zone frakture.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.