Skip to main content

Toksofornaya grupa

(pov ;. Tokso- + Gk phoros nosač; .. zimofornaya syn skupina) hipotetski dio toksina molekule koja je odgovorna za oštećenje stanica nakon formiranja kompleksa između skupina gaptofornoy toksina i stanični receptor prvog reda. 1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.