Skip to main content

Shemakera linija

(J Schoemaker, str 1874, u nizozemskom kirurg ..) imaginarne linije veće obrtača prednju gornju iliac kralježnice; topografsko-anatomski orijentir za utvrđivanje prisutnosti velikog rasporeda trochantera.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.