Skip to main content

Schaeffer refleks

(M Schaffer, 1852-1923, njemački neurolog.) produžetak palca s kompresije pete (ahilova tetiva); znak poraza piramidalnih načina.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.