Skip to main content

Shcherbaka reflex ion

(A. E. Shcherbak) promjene u funkcionalnom stanju srca i pluća uzrokovane izlaganjem kože na lijevom ramenu od galvanske struje i ulaz uz pomoć iona droga.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.