Skip to main content

Schaudinn tekućina

(FR Schaudinn, 1871-1906, njemački zoolog, syn Schaudinn smjesa) fiksiranje Razmazi tekućina ili otisci organa i tkiva, koji se sastoji od zasićene otopine živinog klorida (2 dijela) i apsolutni. etil alkohol (1 dio).

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.