Skip to main content

Schaumann uključivanje

(J N. Schaumann, 1879-1953, Švedska dermatologa ;. Schaumann tele sin). ovalne ili okrugle, često kalcificirani uključaka u gigantskim stanicama; javljaju se u sarkoidnim i berilijskim granulomima.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.