Skip to main content

ŠAul metoda X-zraka

(pov. . N. Chaoul, p 1887, njemački radiolog) površina radioterapiji raka kože vrši na izvor udaljenost - koža je jednaka 5-7 vidi .

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.