Skip to main content

čIra-kriminalac

(ulcus durum digiti) čir u obliku dubokog liječničkom osoblju čira na kraju prstiju (obično indeks), je u pratnji upale okolnog tkiva.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.