Skip to main content

Kategorije kvalificirane

kvalifikacijskoj razini - komponenta određivanja stupanj vještina radnika. Utvrđuje se uzimajući u obzir složenost, odgovornost, uvjete rada na temelju tarifnog kvalificiranog imenika (vidi također tarifnu kategoriju).

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.