Skip to main content

Fotokamograf

(Camera + kymograph) uređaj za snimanje s mehanizmom za snimanje koji bilježi informacije o fotografskom filmu ili fotografskom papiru koristeći svjetlosnu zraku koja odstupa od srednjeg položaja. 1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.