Skip to main content

Minsk Medical Institute

Minsk Medical Institute. - To je osnovan 1921. godine kao medicinski fakultet Sveučilišta u bjeloruski, 1930. godine na sveučilištu. Priprema liječnike glavnih medicinskih specijaliteta. Godine 1991. cca. 5 tisuća učenika.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.