Skip to main content

Melnikov I. Abraham

Melnikov Abraham (Abram) Ivanovič (1784-1854) - ruski arhitekt, predstavnik kasnog Carstva. Crkva Svetog Nikole (danas Muzej Arktika) u Lenjingradu (1820-1838), katedrala u Kišinjevu (1830-1835), ansambl od polukružnog prostora u Odessa (1826-1829). Autor projekata arhitektonskog dijela mnogih skulpturalnih spomenika.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.