Skip to main content

Landsbergis V.

Vytautas Vytautas (p 18 x 1932 Kaunas.) - litas. glazbenik i učitelj. Kandidat umjetničke kritike (1969). Godine 1955. Diplomirao je na Litovu. konzervatora u klasi FP. u A. Dervionenu. Od 1956. do 63. godine, a od 1974. godine predavač je doktorskog rada. i muses. su povijesni. ispitanika u Litovu. Konzervatorij (od 1978. profesor), u 1957-1974 - u državi. PED. u-jednom. Objavi članke, posv. pitanja nad. muze. život. Istraživač kreativnosti M. K. Čiurlionis. Među sredstvima. radovi - "Proljeće Sonata" ( "Pavasario sonatu", 1965) i (1971; 2. izd pomoćni pod nazivom "Kreativnost Čiurlionis" 1975 ...) "Proljeće sonata kreativnost MKČiurlionis.", monografija „Česlovas Sasnauskas. Život i djelo "(" Ceslovo Sasnausko gyvenimas ir darbai”, 1980). Gos. Ave. Litov. SSR (1975).

Glazbena enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija, sovjetski skladatelj. Ed. Yu. V. Keldysh. 1973-1982.