Skip to main content

Lambert (Lambert) Johann Heinrich

Lambert (Lambert), Johann Heinrich (1728-1777) - njemački znanstvenik, jedan od osnivača fotometrijom. U matematici je dokazao iracionalnost broja (1766); Radovi na algebru, geometriji, sferičnoj trigonometrija. U astronomiji je istraživao kometarističke orbite, strukturu svemira. Autor ideje univerzalnog znakovnog jezika.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.