Skip to main content

Kuramin raspon

Kuramin raspona. - Na zapadu Tien Shan na granici Tadžikistana i Uzbekistana, ograničava sjeverozapadu Dolina Fergana. Duljina cca. 170 km. Visina do 3769 m. Depoziti bakra, polimetalnih ruda itd.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.