Skip to main content

Gisterotokografiya

(Gistero- + Gr. Tokos rođenja + graphō pisati, boja ) ' Postupak za otkrivanje kontrakcije maternice u porodu pomoću hysterography. 1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.