Skip to main content

Gelmintolarvoskopiya

(helminta + lat. Larva larva + Gr. skopeō prikaza) mikroskopsko ispitivanje materijala dobivenog od životinje ili čovjeka, za otkrivanje helminta ličinki.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.