Skip to main content

Staklo metoda

(GBJ stakla, američki znanstvenik ;. stakla syn - Boyd postupak) Postupak kvantitativnog određivanja želučani sok gastromukoproteina sadrži u svojoj izolaciji precipitacijom, nakon čega slijedi alkalna hidroliza dobivenog kolorimetrijski i tirozina. 1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.