Skip to main content

Gaustad sindrom

(V. Gaustad) simptoma jetre neuspjeh u alkoholnom encefalopatija, manifestira reverzibilne poremećaja svijesti sve do kome, tremor i drugim poremećajima kretanja.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.