Skip to main content

Sadržaj faza

(syn punjenje razdoblja.) razdoblje u kojem srce komore se pune krvlju obično traje od trenutka otvaranja atrioventrikularnih ventila do kraja sistole atrija.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.