Skip to main content

Erythema uzvišen otporan

(eritem elevatum diutinum) dermatoze nepoznate etiologije karakterizira više papula grupiranih okrugli elastične konzistencije, lokaliziran na ekstenzije površinama velikih zglobova.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.