Skip to main content

Ernie fenomen

(H. Erni, 1859-1937, Švedska liječnik) pojavu kašlja, sputum i auskultacijskih simptoma nakon točenje na prsima; znak prisutnosti u ovom području velike šupljine u plućima, koji sadrži tekućinu i plin (zrak).

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.