Skip to main content

Ermanna test doručak

(P. Ehrmann, 1879 g ., Njemački liječnik) testni doručak, koji je 300 ml 5% otopine etilnog alkohola.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.