Skip to main content

Erlanger Formula

(J. Erlanger 1874. -1965, American fiziolog) uzorak, po kojem je brzina uzbudnog puls u nervnog vlakna izravno je proporcionalna kvadratu promjera osi cilindra.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.