Skip to main content

Erlanger - Blackman fenomen

(, J Erlanger, 1874-1965, američki fiziolog, Blackman) elektrokardiografski pojava ponekad opažena s potpunim AV blok, koji se sastoji u skraćenje intervala P - R '999', ako se nalazi u rasponu od QRS . 1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.