Skip to main content

Erlacher mišića neuroticizam

(PJ Erlacher, str. 1886 austrijski ortopedske) transplantacija mišića poklopca na nozi zdravog mišića as uzet uz vraćanje funkciju potonji, zbog formiranja živca anastomoza. 1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.