Skip to main content

Erysiphake

(Gk erysis istezanje, vađenje + phakos leća, leće.) alat za vađenje intrakapsularno katarakte; To je minijaturni metal šalica spojen na izvor vakuuma, postavljenih na prednjoj površini leće i lijepi za njega.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.