Skip to main content

Erismann indeks

(O. F. Erismann, 1842-1915, domaće higijenist) antropometrijski indeks tjelesne razvoj, što je razlika između duljine opsega prsnog koša i pola visine tijela (rasta).

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.