Skip to main content

Ergometar

(Gk + ergodičke metreō mjeri, za određivanje). uređaj za mjerenje i doziranje Human mehanički rad u posebnim kretanja opterećenje .; se koristi u fiziologiji rada i sportske medicine. Bicikl ergometar - pogledajte Veloergometar. gravitacijski ergometar je E. , pomoću kojeg se mjeri ili dozira rad na prevladavanju težine uklonjenog tereta. Ergometar je inercijski - E. , uz pomoć kojih se mjeri ili dozira rad koji je proveo na rotirajućem tijelu određene mase.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.