Skip to main content

Ergograph

(ergodičke + Gr. graphō zapis) metoda za proučavanje procesa umora i druge aspekte mišićne aktivnosti, na temelju grafičkog snimanje frekvencije i amplitude pokreta prstiju ili savijanje ruku u laktu kod dizanja tereta na određenu visinu.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.