Skip to main content

Ergodičke

(grčki. Ergon djelo, posao, akcija, aktivnost) komponenta kompozitnih riječi što znači „koji se odnose na rad, na akciju, na aktivnost.”

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.