Skip to main content

Ergasiophobia

(ergasiophobia ;. Greek ergasia rad, djelovanje, djelovanje + Fobija) opsesivni strah - strah od počinjenja bilo kakvog pokreta ili akcije.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.