Skip to main content

Ergasia

(gr. Ergasia rad, djelovanje, aktivnost) jedinstvo koordinirao i svrhovito rad svih fizičkih i mentalnih funkcija povrede koje su neki strani psihijatri proizlaze razne psihopatoloških poremećaja.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.