Skip to main content

Eremophobia

(Eremophobia Greek eremos desert + fobija). (Eremophobia;, Greek eremos desert + fobija) opsesivno straha - straha od nenaseljena mjesta ili usamljenosti.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.