Skip to main content

Urbana - Kholdin mastektomija

(PA Urban, SA Kholdin, 1896-1974, Sovjetski kirurg onkolog, syn Urbana - Kholdin mastektomija - NKO.) kirurgija: Uklanjanje dojki uz parasternalne limfne čvorove; Koristi se u prisutnosti metastaza raka u parasternalnih limfnih čvorova.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.