Skip to main content

Clostridium oedematiens

(Ber) bakterija roda Clostridium mobilne veliki štap sa zaobljenim krajevima; Vrste A i B uzrokuju anaerobnu infekciju kod ljudi.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.