Skip to main content

Bikkema operacija

(WS Bickham, p. 1861, američki kirurg) operacije likvidacije arteriovenske anastomoze šavovi zid mana iz lumen arterije komunicira sa svojim venama.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.