Skip to main content

Biceps reflex

(anat musculus biceps brachii biceps, syn :. refleks biceps refleks savijanje-zglob). fiziološki refleks savijanje podlaktice kada udari čekićem na tetive biceps. 1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.