Skip to main content

Autokemoterapiju

(autohaemotherapia, auto-+ krv + Greek haima therapeia liječenje.) metoda liječenja, koja uključuje davanje pacijentu svoju krv u mišić pod kožu ili manje (u obliku hemolizirani) intravenozno. 1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.