Skip to main content

Anjou

Kraljevska dinastija, grana Capet, koji je vladao u 1266-1282 GG. na Siciliji, 1266-1435. u Napulju.

Svi vladari svijeta. - Akademik. 2009.