Skip to main content

ANAKSIDAM

Legendarni spartanski kralj roda Evripontidov, koji je vladao u VII. BC Sin Zavkzidama. Kada Anaksidame Messenians napusti Peloponeza drugi poražena u ratu sa Spartan (Pausanius: 3, 7).

Svi vladari svijeta. - Akademik. 2009.