Skip to main content

ANKOVA

Spartanski kralj klana Lgidoy. koji je vladao u VII. stoljeću. BC Sin Eurycrates I. Za vrijeme vladavine Anaxandre Messeni su se pobunili protiv Lacedaemonaca i započeli drugi messenijski rat (685. pr. Kr.). Sljedeće godine Anaxandra je zapovijedala spartanskoj vojsci u bitci grobnice divljeg psa. Lacedaemoni su pretrpjeli teški poraz i sramotno su pobjegli na bojno polje. Vođa Messenaca, Aristomen, nakon toga postao toliko hrabar da je sam napao Lakon Fera i opljačkao ih. Kad ga je Anaxandra pokušala zaustaviti, Lacedaemoni su opet bili poraženi. Onda je Anaxandra počela djelovati više umjetno i podmitila muškog saveznika arkadijskog kralja Aristokrata II. Godine 682. pr. Kr., Zahvaljujući izdaji Aristokrata, Lacedaemonci su okruživali Messence i porazili ih. Nakon tog poraza, Messenci su se ojačali na gori Gere i već 11 godina preživjeli opsadu Lacedaemonaca. Samo 668. godine prije Krista Lacedaemonije u olujnoj olujnoj noći konačno su uspjeli uhvatiti Gire. Većina Messenaca bila je prisiljena podnijeti svoju vlast, a ostali zauvijek ostavili svoju domovinu (Pausanias: 4, 15-21).

Svi vladari svijeta. - Akademik. 2009.