Skip to main content

Aminta i

Makedonski kralj, koji je vladao krajem VI. Stoljeća. BC Sin Alket. Na kraju vladavine Aminte, perzijski veleposlanici stigli su s potražnjom za kopnom i vodom. Aminta je poslušao obojicu i pozvao ambasadore na obrok. Na ovom su blagdanu poginule veleposlanici, no Herodot je odgovarao ovom činu na mlade Tsarevich Alexander (Herodotus: 5, 17-20).

Svi vladari svijeta. - Akademik. 2009.