Skip to main content

Alcetas, kralj Makedonije

Veliki kralj, vladao je u VI. BC Sin Aeropa (Herodotus: 8, 139).

Svi vladari svijeta. - Akademik. 2009.