Skip to main content

Alcetas ja, kralj Molossians

Kralj roda Molossians Pirridov, koji je vladao u Epiru u 361 BC Sin Tarippa (Plutarh: "Pierre", i).

Svi vladari svijeta. - Akademik. 2009.