Skip to main content

Alcamo

spartanski kralj vrste Aqeedah, koji je vladao u VIII. Sin Sonjeg Telegrafa. Kada Alkamene Lacedaimonians uništili obalni grad Gelos koji posjeduje Achaeans i Argives dobili bitku, pomažući ljudima Gelos (Pausanius: 3, 2, 3-7).

Svi vladari svijeta. - Akademik. 2009.